ទឹកអប់សម្រាប់សុភាពបុរស

Description | Price: $12.00


-ជាប្រភេទក្លិនទឹកអប់លេខមួយក្រអូបឈ្ងុយ ជាប់ប្រហើរបានយូរសម្រាប់សុភាពបុរស។ប្រើទឹកអប់នេះ នឹងជួយអោយលោកអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង !

-តម្លៃ ៖ $12

-ទំនាក់ទំនងកុម្មង់ទិញដុំ និងរាយ ៖ 011 492 727 /​ 087 492 727

12

មតិយោបល់