មនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវាទេ កក្រើកឆាកទៀតហើយ!!!

/ អ្នកទស្សនា៖ 655

 

  • TAG
loading...

មតិយោបល់