ស្ត្រី ១០ រូប​​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ ជាង​គេ​ពី​វិស័យ​បច្ចេកវិទ្យា


/ អ្នកទស្សនា៖ 195

ថ្មីៗ​នេះ​សារព័ត៌មាន​ CNN បាន​ចេញ​ផ្សាយ​បញ្ជី​​ស្ដី​ពី​ស្រ្ដី​ជា​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ធំៗ ២០ រូប​ដែល​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៦ នេះ។ តាម​រយៈ​បញ្ជី​នេះ​ ឃើញ​មាន​ស្ត្រី​ ១០ រូប​​​បម្រើ​ការងារ​នៅ​​​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​រក​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​បាន​ច្រើន៖

​​​​​​​​​១. Safra Catz ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Oracle (៤១ លាន​ដុល្លារ)

២. Marissa Mayer ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Yahoo! (៣៦ លាន​ដុល្លារ)

៣. Ruth Porat ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រុមហ៊ុន​ Alphabet (៣១ លាន​ដុល្លារ)

៤. Mary Barra ៖ ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន General Motors (២៨,៦ លាន​ដុល្លារ)

៥. Angela Ahrendts ៖ អនុប្រធាន​ជាន់​ខ្ពស់​ក្រុមហ៊ុន​ Apple (២៥,៨ លាន​ដុល្លារ)

៦. Phebe Novakovic ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ General Dynamics (២០,៤ លាន​ដុល្លារ)

៧. Marillyn Hewson ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Lockheed Martin (២០,១ លាន​ដុល្លារ)

៨. Ginni Rometty ៖ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន IBM (១៩,៨ លាន​ដុល្លារ)

៩. Sheryl Sandberg ៖ ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន​ Facebook (១៨,៧ លាន​ដុល្លារ)​

១០. Meg Whitman ៖ ​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុមហ៊ុន Hewlett-Packard (១៧,១ លាន​ដុល្លារ)

 

ប្រភព៖ sabay

loading...

មតិយោបល់