អាហារូបករណ៍​អនុ បណ្ឌិត​​ទៅ​រៀន​​នៅ សិង្ហបុរី មក​​ដល់​ទៀត​​ហើយ​

/ អ្នកទស្សនា៖ 399

សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​សិង្ហបុរី​​ (The Lee Kuan Yew School of Pubic Policy) ថ្មី​ៗ​​នេះ​បាន​ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០១៧ ជា​ឱកាស​ពិសេស​សម្រាប់​បេក្ខជន​​​​កម្ពុជា​ ដែល​មាន​បំណង​ទៅ​​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​ ប្រទេស​កូន​នាគ​​អាស៊ី​​នោះ​។

សម្រាប់​កម្មវិធី​​​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​​​នៃ​អាហារូបករណ៍​ខាង​លើ​មាន៖ -អនុបណ្ឌិត​​កិច្ចការ​បរទេស​ -អនុបណ្ឌិត​​នយោបាយ​សាធារណៈ -អនុបណ្ឌិត​​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ -អនុបណ្ឌិត​​គ្រប់​គ្រង​សាធារណៈ​។

ចំពោះ​បេក្ខជន​ដែល​​​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​​អាច​ទៅ​កាន់​ទំព័រ www.lkyspp.nus.edu.sg សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ និង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​។ ការ​ដាក់​ពាក្យ​​​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​រហូត​ដល់ ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦​៕

dd6756270c251e9f648609013ef12319c9749b1a fengyun-4a-cma2-wb

ប្រភព៖ sabay

loading...

មតិយោបល់