អ្នក​ពូកែ​មុខវិជ្ជា​វិទ្យា សាស្ត្រ​នយោបាយ ភាគ​ច្រើន​បាន​ការងារ​មាន​ ប្រាក់​ខែ​ខ្ពស់​ទាំង​នេះ


/ អ្នកទស្សនា៖ 123

មិនមែនសិក្សាមុខវិជ្ជា នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការងារណា ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងនយោបាយនោះទេ។ បើយោងតាម គេហទំព័រ www.uwinnipeg.ca បានបង្ហាញពីការងារល្អ ៗ មួយចំនួន សម្រាប់និស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ នយោបាយ អាចទទួលបាននៅថ្ងៃមុខ រួមមាន៖

១) អ្នកសារព័ត៌មាន៖ នេះដោយសារតែអ្នកអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនិយាយ និងសរសេររៀបរាប់ ពីព័ត៌មានអ្វីមួយ ដោយមានបែបផែន និងទម្រង់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។

២) អ្នកវិភាគនយោបាយ៖ ជាការពិត អ្នកអាចធ្វើការវែកញែក តស៊ូស្វែងរកមតិ ណាដែលអ្នកគិតថា សមស្រប ក្នុងការវិភាគអ្វីផ្សេងៗ ជាពិសេសនយោបាយនេះឯង។

៣) អ្នកស្រាវជ្រាវ ក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជន៖ អ្នកពូកែខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវ ស្វែងរកគន្លឹះផ្សេងៗ សម្រាប់ជាប្រយោ ជន៍ ដល់អង្គការរបស់អ្នកបាន។

៤) បម្រើការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល៖ អ្នកមានការរីកចម្រើនក្នុងការការគិតជាងសិស្សនិស្សិតដទៃដែលរៀនមុខ ជំនាញ ផ្សេងពីនេះ ជាពិសេសអ្នកអាចយល់ដឹងច្រើនពីប្រព័ន្ធ នយោបាយ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង ការគ្រប់គ្រងផ្សេងៗ ក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរ៕

5711bdcf7ded2ba201e807f992d0bfc90e4cb975

ប្រភព៖ bizkhmer

  • TAG
loading...

មតិយោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *