ជេក ម៉ា មហាសេដ្ឋី​ចិន​៖ ការ​បោះបង់​គឺជា​ការ​បរាជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត


/ អ្នកទស្សនា៖ 319

លោក ជេក ម៉ា ជាមហាសេដ្ឋីរបស់ចិន ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនAlibaba ធ្លាប់បាននិយាយថា៖ « ការបោះបង់គឺ ជាការបរាជ័យ ដ៏ធំបំផុត»។ ឃ្លានេះ លោកចង់បញ្ជាក់ថា ការបរាជ័យមិនមែន ជាបញ្ហានោះទេ ឬ មិនមែនជា ការបរាជ័យមែនទែននោះទេ តែ វាគ្រាន់តែវាដំណាក់កាលក្នុងការព្យាយាមដើម្បីឆ្ពោះ ទៅរកភាពជោគជ័យ ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះហើយ ត្រូវតែហ៊ានសាកល្បង និងត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធភាព ទោះបីជាបរាជ័យក៏ដោយ ព្រោះវាជាជីវិត ប៉ុន្តែបើមិនហ៊ានសាកល្បង ឬ បោះបង់ទាំងលទ្ធ ផលមិនទាន់ចេញមកផងនោះ វាគឺជាការ បរាជ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិត៕

ប្រភព៖ bizkhmer

loading...

មតិយោបល់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *